สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
ที่อยู่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  

Copyright by http://msglive.org ©2564.